Medžiagos viena nuo kitos skiriasi ne tik struktūra, bet ir savybėmis.
Prieš pradedant gaminti audinius atliekami testai, kad nustatyti jų tvirtumą, spalvos atsparumą, pilingavimąsi, atsparumą ugniai ir t.t. Bandymų principai ir metodai yra vienodi visose šalyse, tačiau normatyvai kartais skiriasi.
Kartais audiniui taikomi ne visi išbandymai, o tik tie, kurie būtini pagal jo panaudojimą. Tokiu atveju sertifikate užtenka nurodyti, kad šitas audinys praėjo vieną ar kitą testą.
 
Tvirtumo testas (Martindeilo testas)
Lygus metalinis diskas ridenamas per audinio pavyzdį nustatytu greičiu ir slėgiu. Bandymas lygiems audiniams atliekamas tol, kol nutrūksta trys siūlai, o pūkuotiems - kol visiškai nusitrina pūkas nuo audinio pagrindo. Laikoma, kad audinys išlaikė testą, jei ciklų (pasikartojančių disko judesių) skaičius viršija normą ISO, BS (British Standart) arba nacionalinių standartų šiai audinio rūšiai. Jei testas nurodo, kad audinys išlaikė pagal ISO daugiau nei 5000 ciklų - tai jau garantija, kad audinys pakankamai tvirtas.
Tai vienas iš pagrindinių baldų audinio įvertinimo rodiklių. Asmeninio naudojimo baldams trinties reikalavimai yra žymiai mažesni (priimtina norma>5000 ciklų), nei visuomeninės paskirtiems baldams (priimtina norma >25000 ciklų).
 
Atsparumo ugniai (“Cigaretės” testas)
Ant audinio padedama uždegta cigaretė. Skaičiuojamas laikas nuo šio momento iki audinio užsidegimo. Paskutiniu metu britų standartai reikalauja, kad baldiniai audiniai būtų padengiami ugniai atspariomis medžiagomis (nuoroda Fire Retardant arba tik FR sertifikate). Visgi reikalavimas nėra bendras Europos Sąjungos šalims. Cigaretės testas laikomas išlaikytu, jei nuo testo pradžios iki užsidegimo praeina 8-10 sekundžių (priklausomai nuo audinio rūšies).
 
Pilingavimosi testas (“Rutuliukų” susidarymas)
Ant apšviesto stalo pritvirtinamas 150*150 cm audinio pavyzdys, kurio juda metalinis diskas. Atliekama po 5000 ciklų iš abiejų audinio pusių. Poto pavyzdys palyginamas su kontroliniu ir, vizualiai įvertinus, priskiriama viena iš pilingavimosi grupių. Pagal ISO normalūs rodikliai yra nuo 2 iki 5, pagal Zweidle metodą geriausiu rodikliu laikomas 1. Daugelio kompanijų standartu laikomas rodiklis pagal ISO standartą - 3-4.
 
Spalvos atsparumo testas
Tai vienas sudėtingiausių testų. Audinys yra veikiamas šviesa, tuo pačiu metu atliekant “nutrynimą” metaliniu disku tiek sauso, tiek šlapio audinio. Išbandomas pavyzdys palyginamas su kontroliniu po kiekvieno bandymo etapo. Bandymas baigiamas po 3000 ciklų. Išvados daromos lyginant po bandymo gautą spalvą su standartine spalvų lentele.
Normaliu rodikliu pagal ISO laikomi skaičiai nuo 4 iki 6 (matavimo skalė 1-8 ), kur 8 - geriausias rodiklis.